top of page

Group

Public·2 members
Gabriel Bell
Gabriel Bell

Ibrahim Suresi 35 41Yatis sureleri goz onune allindiginda tum hastalarda ortalama hastanede yatis suresi 4,69 gundur (1-41 gun). Konservatif tedavi alan hastalarda ortalama yatis suresi 2.62 gun iken bu sure opere edilen hastalarda 6.40 gundur (p=0.0011).
Ibrahim Suresi 35 41

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page